google-site-verification=Opa53uEmQ4M0MAv-0npim_rTXSk5SYP44MIFD85nd9A
 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Sözleşme (“Sözleşme”) EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK. (“EMA FİLM”) ile www.kikifilmi.com adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan BluTV uygulamalarında (“Platform”) bulunan belirli film ve dizi içeriğini (“İçerik”) izlemek üzere Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme’de belirtilen ücreti ödemeyi kabul eden kişi (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı ile EMAFİLM arasında, Sözleşme konusu hizmetin Kullanıcı tarafından sipariş verilmeden hemen önce EMAFİLM tarafından internet yoluyla, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, Kullanıcı’yı açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmesi ve sonrasında Kullanıcı’nın elektronik ortamda bulunan işbu Sözleşme’yi kabulü ile yürürlüğe girmektedir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme metninin esaslı unsurları hakkında bilgilendirildiğini, Sözleşme metnini okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme hükümlerini gayrikabili rücu kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu ücret EMAFİLM tarafından tahsil edildiği takdirde, Kullanıcı’nın İçerik’i işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde internet üzerinden izleme hakkı edinmesi ile ilgili olarak 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

3. MAL/HİZMET TEMEL NİTELİKLERİ VE KULLANIMI

işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu ücret EMAFİLM tarafından tahsil edildiği takdirde Kullanıcı, Platform’da bulunan İçerik’i internet üzerinden aşağıda belirtilen koşullar dahilinde izleyebilecektir.

Kiralanan İçerik, 30 (otuz) gün içerisinde ve İçerik izlenmeye başlandığı andan itibaren 72 (yetmiş iki) saatlik akış süresi içerisinde izlenebilecektir. İçerik’in bu süreler dahilinde izlenmesi Kullanıcı’nın sorumluğunda olup, zamanında başlatılmayan ve/veya tamamlanmayan izlemeler bakımından EMAFİLM’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Müşteri tarafından kiralanarak, işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu olan Dijital İçerik “Kiki – ‘Lanet-i Cin’” isimli filmdir.

Kullanıcı, mesafeli sözleşme konusu hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi ile ödemelerin gerçekleştirilmesini temin amacıyla EMA FİLM ile paylaştığı bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili EMA FİLM uhdesinde üreyen tüm bilgilerin işlenmesine ve saklanmasına izin vermektedir. Kullanıcı, her zaman için EMA FİLM’den bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabilecek ve kayıtlı bilgilerin silinmesini talep edebilecektir. Ancak Kullanıcı, böyle bir bu durumda paylaştığı bilgilere istinaden sunulmakta olan hizmetlerden yararlanamayacağını kabul eder.

İçerik’in hukuka aykırı kullanımının önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve EMA FİLM tarafından gerekli görülen sair durumlarda hizmetin teknik kullanım kriterleri değiştirilebilmektedir.

4. MAL/HİZMETİN FİYATI VE ÖDEME KOŞULLARI

9,9 TRY (Tüm vergiler dâhildir).

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında kiraladığı İçerik bedelinin ödemesini banka veya kredi kartı ile gerçekleştirebilecektir.

Toplam tutar EMA FİLM tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilecektir. Mal/hizmet bedeli, EMA FİLM tarafından ödeme işleminin gerçekleştiği tarihte faturalanacaktır.

Söz konusu hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, kullanıma bağlı kısmi ücretlendirme ve/veya iade uygulaması bulunmamaktadır.

5. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİMİ

Kullanıcı, işleme onay verip Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşmeyi onayladığı ve Kiralanan İçerik’e ilişkin ödemenin tahsilatı gerçekleştirildiği takdirde, İçerik’i izlemeye başlayabilecektir.

Kullanıcı, Platform’a kayıt olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile veya google profil ya da facebook profil ile giriş yaparak Platform üzerinden hizmet alabilir.

Herhangi bir nedenle ücret tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme EMA FİLM’e ulaşmaz ise, EMA FİLM mal/hizmetin teslimi ve sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi EMA FİLM’in makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, EMA FİLM yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, EMA FİLM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EMA FİLM’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

EMA FİLM’in kusurundan kaynaklanan nedenlerle Sözleşmede belirtilen nitelikte hizmet sunulamaması halinde Kullanıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda yer alan haklara sahiptir.

6. CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu mal/hizmet, niteliği itibarıyla elektronik ortam üzerinden sağlanmakta ve elektronik ortamda anında ifa edilip tüketiciye anında teslim edilmekte olduğundan, tüketicinin (Kullanıcı) cayma hakkı bulunmamaktadır.

7. MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ ve HAKLARI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM VE DANIŞMANLIK tarafından işlenecek olup; kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgiye www.kikifilmi.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

8. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Platform’u bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

9. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kullanıcı, aldığı hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini www.kikifilmi.com iletisim@kikifilmi.com     adresi üzerinden iletebilir. Ayrıca, mal/hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Kullanıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.